Etanol tank

I en värld där hållbarhet och innovation går hand i hand, spelar etanol en central roll som ett miljövänligt bränslealternativ. På GB Tank förstår vi vikten av att erbjuda anpassningsbara etanol tankar som möter både miljömässiga och tekniska krav för dagens och morgondagens företag.  

Mångsidiga tankar för varje användningsområde  Etanol tank

Säkerhetstankar: Våra tankar är utformade med säkerhet i åtanke. Med dubbelmantlade och markbegravda alternativ erbjuder vi högsta säkerhetsstandarder samtidigt som vi skyddar miljön.  

Underjordstankar: För de som föredrar diskret lagring erbjuder vi underjordiska tankar i både enkel- och dubbelmantlat utförande, anpassade efter era specifika behov.  

Ovanjordstankar: Våra ovanjordiska tankar finns i olika konfigurationer och storlekar, alla utrustade med moderna säkerhetssystem inklusive läckagevarning för att uppfylla strikta miljöstandarder.  

Anpassning och överensstämmelse med miljökrav  

Att lagra etanol kräver specialkunskap och precision, särskilt när det kommer till att följa miljölagstiftning. På GB Tank är vi experter på etanolförvaring och erbjuder etanol tankar från en till 150 kubikmeter, med möjlighet för mellanväggar för att skilja olika bränsletyper och säkerställa överensstämmelse med gällande lagar och förordningar.  

Kontakta GB Tank för dina nästa etanol tankar 

Oavsett om ditt mål är att öka miljöhänsynen i din verksamhet eller att effektivisera bränslehanteringen, är GB Tank din ideala partner. Våra tankar är skapade för att vara långlivade och miljöanpassade, garanterande en säker och ansvarsfull bränslelagring.  

Lär mer och kontakta oss här